News2018

News2018 · 10. June 2018
Dvergdachsvalper etter ALVA født 12. mai 2018. Ved interesse av en valp ring Marie på mob.400 56 216 eller Marianne 452 68 779.